no image

Sứ Mệnh

“Tạo cơ hội cho trẻ khiếm thị có hoàn cảnh khó khăn được tiếp cận nền giáo dục toàn diện và phù hợp, giúp trẻ phát triển hết tiềm năng, có được kiến thức và kỹ năng cần thiết để vươn lên vui sống tự lập và hòa nhập xã hội”TIN HỌC, CHÌA KHÓA MỞ KHO TÀNG TRI THỨC CHO NGƯỜI KHIẾM THỊ

TIN HỌC, CHÌA KHÓA MỞ KHO TÀNG TRI THỨC CHO NGƯỜI KHIẾM THỊ

“Công nghệ tin học đã trở thành nhịp cầu dẫn các em vào thế giới diệu kỳ đầy màu sắc, thắp sáng tương lai cho người khiếm thị bằng ngọn lửa tri thức”.

TIN HỌC - CHÌA KHÓA MỞ KHO TÀNG TRI THỨC CHO NGƯỜI KHIẾM THỊ

 

        Ngày nay, với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, người khiếm thị hoàn toàn có khả năng tiếp cận các sản phẩm, dịch vụ công nghệ hiện đại để phục vụ các nhu cầu học tập, lao động, giải trí, kết nối xã hội của mình.

 

      Nhận thức được vai trò quan trọng và những hiệu quả tích cực  mà công nghệ thông tin mang lại cho hoạt động giáo dục, hỗ trợ người khiếm thị, Mái ấm Thiên Ân đã chú trọng vào công tác đào tạo kỹ năng tin học và phát triển những sản phẩm hữu ích cho học sinh của Mái ấm cũng như cộng đồng. Ngay từ năm 1998, thầy Nguyễn Quốc Phong đã cộng tác với nhóm của Thạc sĩ Đinh Điền để phát triển những phần mềm nói tiếng Việt đầu tiên giúp người khiếm thị Việt Nam tiếp cận máy vi tính. Và hai thầy đã được tặng phong danh hiệu Hiệp Sĩ Công Nghệ thông tin năm 2003 nhờ những công trình phục vụ cộng đồng người khiếm thị.